Kas yra grafinis dizainas? | tamsoje.lt

Grafinis dizainasGrafinis dizainas – vizualinio turinio pateikimas įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis. Grafinis dizainas paprastai susijęs ne tik su meninių vaizdų kūrimu, bet ir su analize, organizavimu ir pateikimo metodais vizualinės komunikacijos problemų sprendimams. Tai tarpdisciplininė komercinių ir nekomercinių institucijų vizualinės komunikacijos problemų sprendimo veikla, kurioje reikia suderinti turinio vizualinį kūrybiškumą su komunikacijos, technologijų ir verslo žiniomis. Grafinio dizaino terminą pirmą kartą 1922 m. panaudojo JAV dizaineris William Addison Dwiggins.

Grafinio dizainerio užduotis – pateikti optimalius vizualinės komunikacijos problemos sprendimo būdus tiek komercinėje, tiek nekomercinėje srityje. Sprendimo būdai ir rezultatai tiesiogiai priklauso nuo kliento suformuluojamos užduoties. Komunikavimui paprastai naudojami statiniai elementai – žodžiai (tipografija), vaizdai ir kiti grafiniai elementai (vizualinė medžiaga). Tačiau šiuolaikiniame grafiniame dizaine jau naudojama ir vaizdo animacija bei garsas (pvz., internetinės svetainėse, kompanijų ar produktų animuotose prezentacijose). Grafikos dizainerio veiklos zona – vizualinė – verbalinė ekpresija. Populiariausi darbo įrankiai – Adobe Creative Suite ir CorelDraw programiniai paketai.

(Informacija iš Vikipedijos 2013-05-18)

Grafinio dizainerio kvalifikacijos aprašas. (Ką turi daryti (ir mokėti daryti) grafinis dizaineris).

Dailės profesinio bakalauro, grafinio dizainerio kvalifikacija reikalinga norint dirbti grafiniu dizaineriu. Asmuo, įgijęs grafinio dizainerio kvalifikaciją, turi:

Gebėti piešti, eskizuoti, dirbti leidybinėmis kompiuterinėmis programomis, taikyti kūrybiniame procese dizaino principus, nustatyti grafinio dizaino objektų projektavimo poreikį, analizuoti užsakovo ir vartotojo poreikius, teikti pasiūlymus, projektuoti spaudinius, leidinius, pakuotes, vizualinės reklamos priemones, parengti juos spaudai, parengti interneto svetainės projektą, kurti estetiškai patrauklius produktus, vystyti, plėtoti ir pristatyti galutinį dizaino produktą, užtikrinti darbų kokybę;

Žinoti grafinio dizaino tendencijas bei kryptis, leidybos procesą maketuojant ir ruošiant gamybai įvairiomis spaudos technologijomis spaudinius, periodinius leidinius bei knygas, spaudos technologijas ir medžiagas, internetinių svetainių kūrimo principus, meno bei dizaino istoriją, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį;

Mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, nuosekliai reikšti mintis, dirbti komandoje, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, bendradarbiauti su partneriais ir specialistais.

Dailės profesinio bakalauro, grafinio dizainerio kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal grafinio dizaino studijų programą.
Norintiems siekti grafinio dizainerio kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninės raiškos gebėjimų dailės srityje.

Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti grafiniu dizaineriu nėra pripažįstami.

Įgiję grafinio dizainerio kvalifikaciją asmenys gali dirbti dizaineriu dizaino įmonėse, leidyklose, redakcijose, reklamos agentūrose, informacinių technologijų kūrybiniuose kolektyvuose.

Informacija iš http://www.aikos.smm.lt/programos.htm?m=program&a=displayItem&id=65302M109
Nuoroda tikrinta 2013-05-18.

Palikti atsiliepimą