Kas yra spalva? | tamsoje.lt

Kas yra spalva?Spalva – viena iš komunikacijos formų, greičiausiai atskleidžia mintis, jausmus ir reikšmes.

„Mūsų išlikimas priklauso nuo sugebėjimo atpažinti būtinus objektus ir įspėjamuosius signalus, ar tai būtų gyvūnas, ar daržovė, ar mineralas, o spalva yra sudėtinė identifikacijos proceso dalis“.

Spalvą mes suprantame, kaip vieną iš žmogų supančios aplinkos objektyvių savybių, egzistuojančių nepriklausomai nuo žmogaus sąmonės ir jo jutimo organų, atsispindinčią matymo pojūčių dėka jo sąmonėje. Mes matome spalvotą aplinką ir priimame tai, kaip žmogaus egzistencijos būtinybę. O pabandykime įsivaizduoti monochromatinę aplinką kaip nespalvotame filme, kurį vyresnės kartos žmonės dar prisimena. Nykus atrodytų pasaulis.

Spalvininkystė – mokslas, nagrinėjantis ir aiškinantis spalvos reiškinius, visų mūsų matomų kūnų ir objektų spalvos kilmę, pasikeitimus, kurie vyksta keičiantis apšvietimui ir stebėjimo atstumui, spalvų maišymą ir spalvų tarpusavio saveiką, regėjimo organų veiką ir kt.

Spalva – viena iš svarbiausių kompozicijos meninės raiškos priemonių. Nevykęs jos panaudojimas gali sugadinti patį geriausią kompozicinį sumanymą. Spalvos daro didelį poveikį matomų daiktų proporcijoms, dydžiams, estetiniam jų įvertinimui. Būdingi spalvų deriniai atspindi tam tikrą epochą, jos stilių, nacionalines tradicijas, atskirų mokyklų ar menininkų kūrybą. Spalva mus veikia psichologiškai ir fiziologiškai. Raudonai išdažytame kambaryje laikas bėga greičiau negu mėlyna spalva išdažytame kambaryje. Oranžinė spalva  mažina agresyvumą, o arbata mėlyname puoduke atrodys vėsesnė negu oranžiniame. Spalva yra neatsiejama mūsų gyvenimo saviraiškos ir reklamos dalis.

Kūrybingas spalvos  pritaikymas padeda perpildytoje rinkoje greičiau realizuoti norimą produktą. Tam labai padeda šiuolaikinės kokybiškų  spalvų palečių „kūrimo“ technologijos ir modernios spalvinio apšvietimo sistemos.

„Spalva – paprastas ir kartu sudėtingas reiškinys. Skirtingų kultūrų žmonės ją supranta nevienodai. Net artimų žmonių požiūriai į spalvą dažnai nesutampa. Spalva savyje jungia individualias ir universalias kokybes ir jų panaudojimo variantai beribiai“.

Spalvų mokslas tiesiogiai siejasi su fizika: šviesos spalvų spektras, šviesos spalvų maišymas, banginė spalvų prigimtis, visi parametrai nustatomi ir išreiškiami fizikiniais dydžiais ir kt., su chemija: dažų pigmentų sudėtis, gebėjimas sugerti ir atspindėti spalvas ir kt.,  su psichologija: tiria žmogaus reakciją į spalvas, emocijas ir spalvų poveikį  žmogaus būsenai, taip pat spalvos panaudojimą psichoterapijoje ir kt., su fiziologija: spalvų suvokimas, regos procesai, poveikis nervų sistemai ir pan., su anatomija: regėjimo organų anatomija ir funkcija.

Pagal R. Mizgirio medžiagas.

Palikti atsiliepimą