tamsoje.lt | Kompiuterinė grafika

Šiandien grafinis duomenų apdorojimas ir vaizdavimas plačiai naudojamas bet kurioje srityje – moksle, versle, inžinerijoje, mene, reklamoje, dizaine ir t.t. Tai lemia sparčią kompiuterinės grafikos techninės ir programinės įrangos plėtrą. Kompiuteriniams vaizdams apdoroti naudojamos naujos grafikos redagavimo programų CorelDRAW, Adobe Iliustrator, Adobe Photoshop ir kt. versijos. Įprasta grafikos programas skirstyti į dvi grupes: vektorinės grafikos ir taškinės grafikos. Analogiškai vaizdai skirstomi į vektorinius ir taškinius. Skaityti toliau…